سیستم عامل ویندوز و کاربرد آن چیست؟

سیستم عامل ویندوز و کاربرد آن چیست؟ برپو سامانه تبلیغات و طراحی آنلاین-سیستم [...]