تگ canonical چیست؟

تگ canonical چیست؟ تگ canonical چیست؟:تگ canonical قطعه ای از کد HTML است [...]