معماری و راه اندازی شبکه و سرور

برپو سامانه تبلیغات وطراحی آنلاین

معماری وراه اندازی شبکه و سرور :همانطور که از نامش پیداست، معماری و راه اندازی شبکه، ساختار یا چیدمانی از شبکه است که شامل اجزاء سخت افزاری، نرم افزارها، پروتکل های ارتباطی خاص، قابلیت اتصال و حالت های مختلف انتقال داده می باشد. حالت های انتقال داده می توانند باسیم و یا بی سیم باشند.

چنین شبکه های ارتباطی برای زندگی روز مره ما بسیار حیاتی هستند، چراکه ما در دنیایی زندگی می کنیم که توسط اینترنت و فن آوری اطلاعات احاطه شده است. بنابراین، مهم است که ما اطلاعات کافی در مورد معماری شبکه و انواع آن داشته باشیم.

امروزه، چهار نوع توپولوژی مختلف برای شبکه وجود دارد و این توپولوژی ها باعث افزایش انواع معماری شبکه می گردند. چهار توپولوژی شبکه عبارتند از:

  • شبکه ستاره ای
  • شبکه خطی
  • شبکه حلقه ای
  • شبکه مش

با سازماندهی این چهار توپولوژی به روش های مختلف، می توان شبکه محلی (LAN)، شبکه شهری (MAN) و شبکه گسترده (WAN) را به وجود آورد. در شبکه های محلی، شعاع پوشش شبکه کمتر از 1 کیلومتر است. این مقدار برای شبکه های شهری کمتراز 100 کیلومتر بوده و برای شبکه های گسترده، عددی بسیار بزرگتر است و مقدار دقیق و مشخصی ندارد.

انواع معماری های شبکه را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:

  • معماری مشتری/سرور
  • معماری نظیر به نظیر

معماری مشتری/سرور

به کامپیوتری که اطلاعات را ذخیره نموده و با دیگر کامپیوترهای حاضر در شبکه به اشتراک می گذارد، سرور گفته می شود. در سوی دیگر، مشتری، به کامپیوترهای دیگر گفته می شود که از سرور تقاضای اطلاعات می کنند. در این نوع معماری شبکه، سرور وظیفه ارائه خدمات را بر عهده داشته و مشتری، نقش مصرف کننده و یا استفاده کننده از آن خدمات را دارد. لزومی ندارد که یک مشتری، تنها یک ارائه دهنده خدمات (سرور) داشته باشد و می تواند از چند سرور خدمات و اطلاعات دریافت نماید.

معماری نظیر به نظیر

چیزی که بین معماری مشتری/سرور و معماری نظیر به نظیر تفاوت ایجاد می کند، عدم وجود سرور است. در این نوع معماری، نیازی سرور نیست. در معماری نظیر به نظیر، نقش تمامی کامپیوتر های موجود در شبکه یکسان است و هر کامپیوتر، مسئولیتی مشابه کامپیوتر دیگر دارد و می تواند همانند کامپیوترهای دیگر، از منابع موجود در شبکه استفاده نماید. در این معماری، هر کامپیوتر قادر است از اطلاعاتی که در دیگر کامپیوترهای موجود در شبکه ذخیره شده است، استفاده نماید و همچنین، اطلاعات خود را در اختیار تمامی آن ها قرار دهد.